Muurschildering ‘2e Pastorie Nijkerk’

In augustus 2024 heb ik weer muurschildering mogen afronden. Het was weer een feestje om te mogen maken. En dat op een prachtige locatie met veel geschiedenis, namelijk in de 2e pastorie in Nijkerk. Op dit moment wordt het gebruikt door stichting Streams als Huis van gebed. Een plek waar o.a. bijbelonderwijs gegeven zal worden en het is een plek om zelf te bidden of om voor je te laten bidden, er is ook een mooie creatieve ruimte voor workshops en een gezellige serre met zicht op de binnentuin. Beneden in de keuken vlak bij de Serre kun je nu deze muurschildering vinden.

Ik heb voor deze opdracht veel vrijheid gekregen om tot een ontwerp gekomen. Het enige wat de opdrachtgever mij had meegeven is dat het thema ‘druiven’ hun erg mooi leek. Uiteindelijk is het een combinatie geworden van verschillende elementen met elk zijn symboliek.

De druif staat symbool voor vreugde, vruchtbaarheid, geduld en feestvieren. Jezus is de wijnstok, wij zijn de ranken.
Johannes 15

De vijg/ vijgenboom is een sterke boom die duizenden jaren symbool staat voor stabiliteit, productiviteit en verandering.

De olijf(tak/boom) staat symbool voor, hoop, kracht, vrede en overwinning

Het graan verwijst naar de dorsvloer.
De dorsvloer; de bijbelse symboliek staat voor een plaats van zuivering en verootmoediging. Jezus werd door Johannes de Doper aangekondigd als: ‘Degene Die dopen zal met de Heilige Geest en met vuur. Hij zal de dorsvloer reinigen en het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden’ (Luk. 3: 16-17). De dorsvloer is de plek waar ons hart wordt gezuiverd door het werk van de Geest. De dorsvloer is ook een plek van intimiteit.

Sjofar (Ramshoorn) Wordt geblazen om bij elkaar te komen om o.a. te vasten, te vieren, te strijden of om iets belangrijks aan te kondigen.

Tijdens het ontwerpproces kom ik de tekst Joël 2 tegen. Deze tekst klikte bij me omdat alle elementen die ik eerder had opgeschreven hier allemaal in terug komen, inclusief de dorsvloer waar ik een paar dagen eerder bij bepaald werd. In deze tekst staat een prachtige belofte die God ons geeft maar ook een roep tot actie (de ramshoorn) om bij elkaar te komen, te vasten, onszelf te reinigen en God te zoeken in gebed.

Joël 2:
15 Blaas de ramshoorn op de Sion,
kondig een vastentijd af
en roep op tot een plechtige samenkomst.
16 Breng het volk bijeen,
laat heel Israël zich reinigen.
Breng de oude mensen tezamen,

verzamel de kinderen, ook de kleintjes aan de borst. Laat de bruidegom opstaan van het bruidsbed,
laat de bruid het slaapvertrek verlaten.
17 Priesters, dienaren van de HEER,
hef een smeekbede aan in de tempel,
tussen altaar en voorhal:
‘Ach HEER, spaar uw volk, uw eigendom,
geef het niet prijs aan spot en hoon van andere volken. Waarom zouden zij mogen zeggen:
“En waar is nu hun God?”’
18 Toen nam de HEER het op voor zijn land en ontfermde zich over zijn volk.

19 Hij gaf zijn volk dit antwoord: Ik zal jullie weer overvloedig voorzien van graan, wijn en olie. Ik zal jullie niet meer prijsgeven aan de spot van andere volken.
20 Ik zal jullie bevrijden van de vijand uit het noorden. Ik verdrijf hem naar een dor en woest land. De voorhoede van zijn leger drijf Ik in het oosten de zee in en zijn achterhoede in het westen. Dan zal een stank opstijgen, de geur van bederf zal opstijgen van hem die zulke grote daden deed.
21 Wees niet bang meer, akkers, wees blij en verheug je, want de HEER heeft grote daden gedaan!
22 Wees niet bang meer, dieren van het veld,
want een kleed van groen bedekt de woestijn,
de bomen dragen volop vrucht,
vijgenboom en wijnstok geven hun rijkdom.

23 En jullie, kinderen van Sion, wees blij
en verheug je in de HEER, jullie God,
want Hij gaf regen om je te verkwikken,
Hij liet de regen overvloedig op je neerdalen, vroege regen en late regen, elk op de juiste tijd.

24 De dorsvloeren liggen weer vol met graan, de perskuipen lopen over van wijn en olie.


Home » Portfolio » Muurschildering ‘2e Pastorie Nijkerk’